Co nas wyróżnia ?

Co mówią o nas zadowoleni klienci:

AktualnościRegionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020

Działanie 2.2. „Inwestycje profilowane”,

Poddziałanie 2.2.1. „Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”.

Projekt: „Poprawa efektywności działania spółki Net-s dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych poprzez wprowadzenie innowacyjnego systemu NET-S CRM wspomagającego procesy biznesowe typu B2B pomiędzy firmą Net-s a wybranymi partnerami oraz wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem dzięki wdrożeniu funkcjonalności CRM i ERP”

RPPM.02.02.01-22-0207/17

Firma NET-S z dniem 03.07.2017 przystąpiła do realizacji projektu "Poprawa efektywności działania spółki Net-s dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych poprzez wprowadzenie innowacyjnego systemu NET-S CRM wspomagającego procesy biznesowe typu B2B pomiędzy firmą Net-s a wybranymi partnerami oraz wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem dzięki wdrożeniu funkcjonalności CRM i ERP".Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 2.2. „Inwestycje profilowane”, Poddziałanie 2.2.1. „Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”.


Realizację projektu zakończono 31 października 2019 roku.

Numer naboru: RPPM.02.02.01-22-0207/17
Wartość projektu: 1 709 000 zł
Kwota dofinansowania: 767 341 zł
Zasięg: miedzynarodowy
Rynek docelowy: Polska i Kraje Unii Europejskiej (firmy)

Zrealizowany system Net-s CRM jest innowacyjnym i zaawansowanym rozwiązaniem opartym o technologie informacyjno - komunikacyjne rozszerzającym działający w spółce system B2B o dodatkowe funkcje służące poprawie efektywności działania spółki. Charakteryzuje się wysoką wydajnością i skalowalnością ułatwiającą łatwą rozbudowę. Oprogramowanie zostało zaprojektowane jako dedykowane rozwiązanie zawierające wszystkie niezbędne elementy potrzebne do budowy nowoczesnej infrastruktury typu B2B łączącej spółkę Net-s i jej partnerów biznesowych, wspieranie zarządzania przedsiębiorstwem poprzez wprowadzenie funkcjonalności CRM i ERP oraz wspierające proces świadczenia usług. Osiągnięto planowane cele: poprawienie potencjału konkurencyjnego spółki, rozszerzenie oferty o nowe produkty, wejście na zagraniczne rynki zbytu, zwiększenie produktywności, poprawę jakości świadczonych usług oraz wprowadzenie zmian związanych z wdrożeniem systemów zarządzania spółką i informatyzacją procesów biznesowych.


W ramach zrealizowanego projektu przygotowano się rozszerzenie funkcjonalności systemu pozyskanego przy realizacji poprzednich projektów poprzez wprowadzanie kolejnych modułów do szkieletu aplikacji realizujących nowo automatyzowane procesy biznesowe oraz specjalizowane moduły zajmujące się komunikacją z poszczególnymi partnerami biznesowymi, rozbudową funkcjonalności o elementy CRM i ERP (wraz z odpowiednią rozbudową bazy danych) oraz zarządzanie serwerami. Pozwoliło to na zaoszczędzenie wydatków, skróciło czas wytworzenia i wdrożenia.


System NET-S CRM rozszerzył funkcjonalność poprzedniego systemu NET-S B2B w zakresie:

  • inwestycji w rozwiązania B2B – rozszerzenie funkcjonalności używanego w spółce systemu NET-S B2B o integrację z kolejnymi dostawcami towarów,
  • inwestycji w rozwiązania B2B - rozszerzenie funkcjonalności używanego w spółce systemu NET-S B2B o integrację z kolejnymi oferującymi rynki zbytu poza granicami polski,
  • wprowadzenie treści cyfrowych pozyskanych od partnerów z grupy dostawców,
  • inwestycji w rozwiązania CRM - rozszerzenie funkcjonalności używanego w spółce systemu NET-S B2B o funkcjonalność CRM,
  • inwestycji w rozwiązania ERP - rozszerzenie funkcjonalności używanego w spółce systemu NET-S B2B o funkcjonalność ERP,
  • inwestycji w oprogramowanie zarządzające serwerami,
  • przygotowanie bazy danych zawierającej treści cyfrowe niezbędnie dla funkcjonowania aplikacji NET-S CRM.

W ramach realizacji projektu zakupiono poniższe środki trwałe:

  • zakup ośmiu jednostek roboczych wraz z monitorami i urządzeniami UPS oraz niezbędnym oprogramowaniem,
  • sieciowego urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby obsługi stanowisk pracy bezpośrednio związanych z realizowanym projektem NET-S CRM,