Informacje o kosztach gospodarowania odpadami

W załączniku nr 6 do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1688) znajdują się jednostkowe koszty gospodarowania odpadami w rozumieniu i zgodnie z warunkami określonymi w art. 16 w/w ustawy.
Ceny wszystkich produktów oferowanych w naszym sklepie zawiarają w sobie opłaty związane z kosztami gospodarowania odpadami.


W Dz.U. z 2018 r. pod poz. 1194 opublikowano rozporządzenie Ministra Środowiska z 14.6.2018 r. w sprawie szczegółowych stawek opłaty produktowej dla grup sprzętu.

Określając szczegółowe stawki opłaty produktowej Minister Środowiska kieruje się kosztami zbierania, przygotowania do ponownego użycia i recyklingu oraz innych niż recykling procesów odzysku zużytego sprzętu dla poszczególnych grup sprzętu (art. 74 ust. 2 ustawy z 11.9.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym [t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1688 ze zm.; dalej: ZużSprzElektU]).Szczegółowe stawki opłaty produktowej sprzętu:

Jednostkowa stawka w zł za 1 kg wprowadzonego sprzętu:

1. Sprzęt działający na zasadzie wymiany temperatury:
1,80 zł

2. Ekrany, monitory i sprzęt zawierający ekrany o powierzchni większej niż 100 cm2:
1,80 zł

3. Lampy:
7,50 zł

4. Sprzęt wielkogabarytowy, którego którykolwiek z zewnętrznych wymiarów przekracza 50 cm, w szczególności: urządzenia gospodarstwa domowego; sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny; sprzęt konsumencki; oprawy oświetleniowe; sprzęt do odtwarzania dźwięku lub obrazu, sprzęt muzyczny; narzędzia elektryczne i elektroniczne; zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy; wyroby medyczne; przyrządy stosowane do monitorowania i kontroli; automaty wydające; sprzęt do wytwarzania prądów elektrycznych. Niniejsza grupa nie obejmuje sprzętu ujętego w grupach sprzętu nr 1-3.:

1,80 zł

5. Sprzęt małogabarytowy, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm, w szczególności: urządzenia gospodarstwa domowego; sprzęt konsumencki; oprawy oświetleniowe; sprzęt do odtwarzania dźwięku lub obrazu, sprzęt muzyczny; narzędzia elektryczne i elektroniczne; zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy; wyroby medyczne; przyrządy stosowane do monitorowania i kontroli; automaty wydające; sprzęt do wytwarzania prądów elektrycznych. Niniejsza grupa nie obejmuje sprzętu ujętego w grupach sprzętu nr 1-3 i 6.:

1,80 zł

6. Małogabarytowy sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm:

1,80 zł

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi określa zasady opłat związanych z opakowaniami.
Stawki opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań zostały ogloszone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014 r.Szczegółowe stawki opłaty dla poszczegolnych opakowań:

Jednostkowa stawka w zł za 1 kg opakowania:

Opakowania z tworzyw sztucznych:
2,70 zł
Opakowania z aluminium:
1,40 zł
Opakowania ze stali, w tym z blachy stalowej:
0,80 zł
Opakowania z papieru i tektury:
0,70 zł
Opakowania ze szkła:
0,30 zł
Opakowania z drewna:
0,30 zł
Opakowania wielomateriałowe:
1,70 zł
Pozostałe opakowania:
1,00 zł


Utylizacja sprzętu elektronicznego:


Szanowni Państwo

Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2015.1688), Net-s M. Chmielewski, J. Chmielewska sp. j. udostępnia Klientom dokonującym zakupu nowego sprzętu elektronicznego możliwość utylizacji i bezpłatnego odbioru starego sprzętu.
Usługa bezpłatnej utylizacji świadczona jest tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w Sklepie internetowym Sprzedawcy. Zwracany sprzęt musi być tego samego rodzaju co nabywany towar, w ilości nie większej. Odbiór zużytego sprzętu odbywa się w ciągu 5-10 dni roboczych od momentu dostawy nowego sprzętu w dniu ustalonym z Klientem. Podejmujemy maksymalnie 2 próby odbioru.
Zużyty sprzęt, który będzie przekazywany do utylizacji powinien być kompletny co do głównej jego części (akcesoria dołączane przez producenta do sprzętu nie są wymagane) oraz powinien być zabezpieczony do transportu (zapakowany w sposób umożliwiający naklejenie etykiety spedycyjnej i bezpieczny transport).
Ważna informacja:
zakazane jest umieszczanie zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami, posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub innemu podmiotowi uprawnionemu.

Listę punktów zbierania zużytego sprzętu możesz znaleźć pod adresem:
www.google.pl/search?q=najbliższe+punkty+zbierania+elektrośmieci
W przypadku wątpliwości lub dodatkowych pytań związanych z usługą zapraszamy do kontaktu pod adresem: sklep@net-s.pl